Polityka prywatności

§1

Definicje

 1. Administrator: Stowarzyszenie OD-DO z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 13, 01-205 Warszawa, NIP: 527-23-55-375, REGON: 017392580
 2. Strona internetowa: Schodami do siebie, która funkcjonuje pod adresem: schodamidosiebie.pl 
 3. Użytkownik: każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
 4. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Z Administratorem Danych można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów:
  1. adres poczty elektronicznej – kontakt@schodamidosiebie.pl,
 3. Informacje zamieszczone poniżej dotyczą Polityki Prywatności i Polityki Cookie Strony internetowej.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności i Polityce Cookie. Użytkownik Strony internetowej jest zobowiązany do znajomości aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian może być: zmiana w obowiązującym prawie, rozwój technologii internetowej lub zmiana związana z rozwojem Strony internetowej.

§3

Dane osobowe

 1. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie poprzez wprowadzenie ich do formularzy kontaktowych zawartych na Stronie internetowej oraz poprzez zgodę na zapisywanie w urządzeniach końcowych (laptop, tablet, smartfon, itp.) plików cookie.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.
 3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika poprzez formularze kontaktowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na pytania wysłane za pomocą formularzy, a także w celu dokonania wyceny usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych do tego celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nim czynności.
 5. Administrator zapewnia poufność danych osobowych przekazanych przez Użytkownika.
 6. Dane osobowe są przechowywane i chronione z należytą starannością i zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
 7. W niektórych sytuacjach Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom (np. firmie hostingowej, upoważnionym pracownikom, firmie księgowej), jeśli będzie to niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
 8. Dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską. Jest to spowodowane korzystaniem z usług podmiotów zlokalizowanych poza granicami Unii Europejskiej:
  1. Google LLC: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043.

§4

Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:
  1. prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. prawo do poprawienia swoich danych osobowych,
  3. prawo do niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, zajmującego się ochroną danych osobowych.
 2. W celu zrealizowania swoich praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem.

§5

Polityka cookie

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty. Do danych tych zalicza się między innymi: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te zbierane są przez pliki cookie (tzw. ciasteczka).
 2. Pliki cookie są wysyłane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (laptop, tablet, smartfon, itp.). Dzięki tym plikom zawartość Strony internetowej może zostać dostosowana do preferencji Użytkownika, a tym samym do optymalizacji treści na Stronie internetowej, a także do tworzenia statystyk.
 3. Zgoda, na przetwarzanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookie przez Administratora, jest wyrażana przez Użytkownika za pomocą ustawień jego przeglądarki internetowej, której używa do przeglądania Strony internetowej.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z plików cookie. Poprzez to działanie, korzystanie ze Strony internetowej, może zostać utrudnione. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące, w sposób anonimowy, działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Jest to między innymi narzędzie Google Analytics. Dane, uzyskane z analizy statystyk, służą Administratorowi do zoptymalizowania Strony internetowej oraz usług przez niego świadczonych.

§6

Cele

 1. Dane podane przez Użytkownika, a także dane zbierane automatycznie (pliki cookie) są wykorzystywane przez Administratora w celu:
  1. zapewnienia bezpieczeństwa na Stronie internetowej,
  2. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej,
  3. analizy i optymalizacji usług świadczonych poprzez Stronę internetową,
  4. prowadzenia statystyk.